Chrášťany

Chrášťany se nacházejí ve Středočeském kraji, východně od Prahy, okres Kolín, poblíž Českého Brodu.

Dopravní dostupnost:

Pod Chrášťany spadají dvě sousední obce — Bylany a Chotouň.

V místě je Mateřská škola Chrášťany pro 26 dětí. V sousední spádové obci Základní škola Bylany pro 1. až 5. ročník.

Aktuálně

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: CHRÁŠŤANY A BYLANY které se bude konat:

Dne Od Do
29.04.2019 7:30 15:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

S pozdravem.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

zveřejněno 15. dubna 2019

Ukliďme Pošembeří

V rámci celosvětové kampaně UKLIĎME SVĚT, se i naše obec přidala k projektu „UKLIĎME POŠEMBEŘÍ“.

 

KDE SE BUDE UKLÍZET?

 • PŘILEHLÉ PŘÍKOPY MEZI NAŠIMI OBCEMI+ PŘILEHLÁ ZELEŇ

KDY?

V PÁTEK 5. 4. 2019 OD 15 HOD

       SRAZ:

 • BYLANY NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE (NÁVES)
 • CHRÁŠŤANY NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE
 • CHOTOUŇ NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE

ZA VAŠI ÚČAST A PODPORU VÁM PŘEDEM DĚKUJEME

OBECNÍ ÚŘAD CHRÁŠŤANY

zveřejněno 3. dubna 2019

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ DISTRIBUCE

DOVOLUJEME SI OZNÁMIT VŠEM ODBĚRATELŮM

 

LOKALITA : Chrášťany

DATUM:  04 - 06/2019  

 

 TYTO ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚT

PRACOVNÍCI FIRMY

 

ELMOZ CZECH, s.r.o.

 

KTEŘÍ SE NA POŽÁDÁNÍ PROKÁŽÍ

POVĚŘENÍM K TÉTO ČINNOSTI

 

BLIŽŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

770 155 595

773 031 199

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

zveřejněno 3. dubna 2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V CHRÁŠŤANECH

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V CHRÁŠŤANECH SE KONÁ DNE 7.5.2019 (úterý) od 8 hod. do 13 hod.

 

Všem dětem nabízíme:

-přípravu na vstup do základní školy

-rozvoj přirozených vloh dětí ( hudebních, výtvarných, pohybových....)

-ozdravné pobyty (předplavecký výcvik, solná jeskyně)

-návštěvy divadel

-společné výlety

-oslavy svátků , narozenin

 

Před termínem zápisu je třeba si vyzvednout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v budově MŠ, popřípadě vytisknout na www.obec-chrastany.cz.

S vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou žádostí se dostavíte do MŠ v den zápisu.

 

Vezměte prosím s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Těšíme se na vaši návštěvu!!!

 

Informace týkající se zápisu do Mateřské školy Chrášťany:

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 bude probíhat dne 7.5.2019 (úterý)  od 8:00 – 13:00 hodin.

Termín pro vyzvednutí přihlášek k předškolnímu vzdělávání je stanoven na dny 29. - 30.4.2019 od 8:00 do 16 hodin.

Odevzdání přihlášek po stanoveném termínu (tj. po 7.5.2019) může být důvodem pro nepřijetí k předškolnímu

vzdělávání.

 

 

Nutno přidat Kritéria o přijetí.

přílohy: kriteria-pro-prijimani-deti.pdf (179 kB) zadost-o-prijeti-do-ms.pdf (138 kB) ind-dotaznik-depistaz-doc.pdf (143 kB)

zveřejněno 21. března 2019

Nové telefonní číslo do Mateřské školy

MŠ Chrášťany má nové telefonní číslo 314 001 058.

zveřejněno 11. března 2019

Úprava dřevit - hřbitov Lstiboř

příloha: uprava-drevin.pdf (206 kB)

zveřejněno 20. února 2019

INFORMACE K POPLATKŮM 2019

příloha: poplatky-rok-2019.pdf (452 kB)

zveřejněno 13. prosince 2018

Užitečné informace

POPLATKY 2019

KOMUNÁLNÍ ODPAD    

750 Kč/osoba (pátý a každý další NEPLATÍ)

750 Kč/ chalupář

3 000 Kč/firma  

STOČNÉ              

500 Kč/osoba/chalupář

3 000 Kč/firma          

PES                      

1 pes/50,-Kč

2 psi/150,-Kč

3 psi/200,-Kč

4 psi/250,-Kč

5 psů/300,-Kč

VODA               

1 m3/44,-Kč (platba vody za rok 2018)

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Veřejná zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2019: ve středu 9. 1., a pak každou následující třetí středu (tj. 30. 1., 20. 2. .......), začátek v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chrášťany.

Všechna zasedání jsou veřejná.

OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ

 • kopírování
 • ověřování listin a podpisů 
 • služby Czech Point 
  • výpis z Katastru nemovitostí 
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis z Živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů 
  • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • zakoupení popelnice 
  • plechová 110l - 830Kč
  • plastová 120l - 660Kč
  • plastová 240l - 950Kč

SBĚRNÝ DVŮR, SBĚR BIOODPADU

Občané mohou během celého roku každý pracovní den od 7 do 15. 30 hod uložit odpad na obecním dvoře

Druhy odpadů:     

 • veškeré elektrospotřebiče
 • použité žárovky
 • trubice do zářivek a výbojky
 • baterie (včetně automobilových)
 • kovový odpad
 • papírový odpad

SBĚR BIOODPADU (od 1. 4. do 31. 10.)

V každé obci je umístěn zelený kontejner, který je určen na sběr biologických odpadů rostlinného původu

Maso a kosti ne! - Za bioodpad považujeme vše, co je schopné se samo rozkládat - tedy především piliny, zeminu, zbytky zeleniny a ovoce (obecně rostlinný odpad), skořápky, posekaná tráva, sesbírané listí.

Likvidace větví: občané mohou veškeré větve přivést k likvidaci na obecní dvůr do Chrášťan.  

www Tomáš Adámek 2016