Chrášťany

Chrášťany se nacházejí ve Středočeském kraji, východně od Prahy, okres Kolín, poblíž Českého Brodu.

Dopravní dostupnost:

Pod Chrášťany spadají dvě sousední obce — Bylany a Chotouň.

V místě je Mateřská škola Chrášťany pro 26 dětí. V sousední spádové obci Základní škola Bylany pro 1. až 5. ročník.

Aktuálně

Odečet elektroměrů v obci Bylany

Společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. oznamuje občanům obce BYLANY, že v týdnu od  25. 10. -  29. 10. 2021 proběhne odečet elektroměrů elektrické energie

 

Pokud v době pravidelného odečtu nebudou občané moci zpřístupnit odběrné místo, ať zapíší prosím číslo elektroměru (číslo pod čárovým kódem) a stavy (všech tarifů - T1, T2, případně i P) a zanechají tyto údaje na viditelném místě (okno, schránka, plot, apod.).                

zveřejněno 21. října 2021

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

 

Svoz nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční v sobotu 23. 10. 2021 mezi 8.00 – 11.00 hod

zveřejněno 18. října 2021

Nabídka pracovní pozice

Mateřská škola Chrášťany přijme do pracovního procesu učitelku mateřské školy. Bližší informace poskytne Iveta Vančurová, ředitelka školky - kontakt 776 31 36 24

zveřejněno 22. září 2021

Změna svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu bude probíhat vždy v pondělí, již od 5 hodiny ranní.

zveřejněno 15. září 2021

Město Český Brod - NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY OD 2. SRPNA 2021

Město Český Brod

V souvislosti s účinností zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech budou nové občanské průkazy, o které bude požádáno od 2. srpna 2021, obsahovat bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje, a to zobrazení obličeje držitele občanského průkazu a dva otisky prstů. Budou sloužit k ověření pravosti občanského průkazu a ověření totožnosti jeho držitele při překročení státních hranic. U dětí mladších dvanácti let nebude pořízení otisků prstů povinné.

Nedojde k jednorázové výměně občanských průkazů. Platné občanské průkazy se strojově čitelnou zónou budou obměňovány postupně, nejpozději do 3. srpna 2031. Ty dosud platné občanské průkazy, které ještě nemají strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny do pěti let, jinak nebude možné s nimi cestovat do zahraničí. Automaticky skončí platnost občanského průkazu po 45 dnech od změny místa trvalého pobytu, změny jména, případně jmen a příjmení, změny rodného čísla, pokud je v občanském průkazu uvedeno, změny pohlaví, změny rodinného stavu, pokud je v občanském průkazu uveden. Pokud občan má datovou schránku nebo je v registru obyvatel uveden jeho email či telefon, bude informován nejpozději 60 dní předem o konci platnosti občanského průkazu. Nově se nebudou v občanských průkazech uvádět akademické tituly. Rodná čísla by měla být v občanském průkazu uváděna do konce roku 2023.

Mění se rovněž výše některých správních poplatků. Zvyšuje se správní poplatek při přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let z 50 Kč na 100 Kč a při přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný, obsahující neoprávněně provedené zápisy ze 100 Kč na 200 Kč.

Mgr. Klára Uldrichová, MPA

vedoucí odboru vnitřních věcí

 

příloha: mesto-cesky-brod-op-od-2-8-2021-pdf.pdf (205 kB)

zveřejněno 2. srpna 2021

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole

přílohy: pokyny-k-uplate-za-vzdelavani-doc.pdf (101 kB) smernice-uplata-za-predsk-vzdel.pdf (140 kB)

zveřejněno 24. června 2021

Petice proti výstavbě vysokorychlostní trati VRT - 02

Plánovaný projekt VRT se týká všech obyvatel podél trati a svým rozsahem bezprostředně  ovlivní život i našich obyvatel.

Obecní zastupitelstvo se na pravidelném zasedání dne 7.4.2021 usneslo nepodpořit plánovanou výstavbu VRT, která má vést v blízkosti našich obcí.

V souvislosti s plánovanou stavbou vznikl na počátku roku Kutnohorsku spolek VRTáci (www.vrtaci.cz), který nás oslovil s peticí na pozastavení příprav projektu.

Svým podpisem ji můžete podpořit i Vy.  

Petiční arch je možné vytisknout, vyplnit a podepsaný doručit na OÚ Chrášťany.

Petiční archy je též možné podepsat na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

přílohy: petice_vrt_finale-1.pdf (108 kB) podpisovyarch-1.pdf (53 kB)

zveřejněno 22. dubna 2021

Plán výstavby vysokorychlostní trati VRT – 02 v katastru Obce Chráštany

přílohy: mapa-vrt-02-v-k-u-chrastany.pdf (268 kB) aktivita-proti-stavbe-vrt-02.pdf (3083 kB) doc03057720210422082719.pdf (2834 kB)

zveřejněno 22. dubna 2021

Informace k poplatkům na rok 2021

Informace k poplatkům na rok 2021, pro bližší informace volejte OÚ Chrášťany.

Žádosti k vyzvednutí na OÚ Chrášťany nebo zde v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

příloha: informce-k-poplatkum-na-rok-2021.pdf (181 kB)

zveřejněno 17. prosince 2020

DEZINFEKCE pro občany nad 65let

Občané nad 65let si mohou v kanceláři obecního úřadu vyzvednout dezinfekční prostředek (je možné do vlastních nádob).

zveřejněno 15. dubna 2020

Užitečné informace

POPLATKY 2021

KOMUNÁLNÍ ODPAD    

750 Kč/osoba (pátý a každý další NEPLATÍ)

750 Kč/ chalupář

3 000 Kč/firma  

STOČNÉ              

500 Kč/osoba/chalupář

3 000 Kč/firma          

PES                      

1 pes/50,-Kč

2 psi/150,-Kč

3 psi/200,-Kč

4 psi/250,-Kč

5 psů/300,-Kč

VODA               

1 m3/55,11,-Kč (platba vody za rok 2021)

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Veřejná zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2021: ve středu 8. 9., a pak každou následující třetí středu (tj. 29. 9., 20.10. .......), začátek v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Chrášťany.

Všechna zasedání jsou veřejná.

OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ

 • kopírování
 • ověřování listin a podpisů 
 • služby Czech Point 
  • výpis z Katastru nemovitostí 
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis z Živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů 
  • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • zakoupení popelnice 
  • plechová 110l - 1.149Kč
  • plastová 120l -     593Kč
  • plastová 240l -     835Kč

SBĚRNÝ DVŮR, SBĚR BIOODPADU

Občané mohou během celého roku každý pracovní den od 7 do 15. 30 hod uložit odpad na obecním dvoře

Druhy odpadů:     

 • veškeré elektrospotřebiče
 • použité žárovky
 • trubice do zářivek a výbojky
 • baterie (včetně automobilových)
 • kovový odpad
 • papírový odpad

SBĚR BIOODPADU (od 1. 4. do 31. 10.)

V každé obci je umístěn zelený kontejner, který je určen na sběr biologických odpadů rostlinného původu

Maso a kosti ne! - Za bioodpad považujeme vše, co je schopné se samo rozkládat - tedy především piliny, zeminu, zbytky zeleniny a ovoce (obecně rostlinný odpad), skořápky, posekaná tráva, sesbírané listí.

Likvidace větví: občané mohou veškeré větve přivést k likvidaci na obecní dvůr do Chrášťan.  

www Tomáš Adámek 2016